ВУЗ ШАГ
 

Чугуївський навчально-виховний комплекс № 6

 

Інформація для батьків

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

НАКАЗ

31.07.2013

    Чугуїв

  341

 

Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах м. Чугуєва

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 № 894 «Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.07.2013 №456 «Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів Харківської області», з метою створення належних умов для організованого початку 2013/2014 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах м. Чугуєва та забезпечення рівного доступу дітей, учнів і молоді до якісної освіти

Н А К А З У Ю:

1.Керівникам структурних підрозділів відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Чугуєва до початку 2013/2014 навчального року.

До 15.08.2013

2.Головному спеціалісту шкіл відділу освіти Овдієнко О.М.:

2.1. Забезпечити організацію та проведення стану підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів до нового навчального року. 

з 05.08.2013 по 08.08.2013

2.2. Вжити необхідних організаційних заходів щодо нормативного початку нового навчального року в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста. 

 До 15.08.2013

2.3. Забезпечити оперативне звітування до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти про початок 2013/2014 навчального року.

02.09.2013 до 10:00

2.4. Узагальнити статистичні звіти ЗНЗ «Інформація про кількість дітей, які приступили і не приступили до занять 1 вересня 2013/2014 навчального року в навчальних закладах» (з контингенту учнів школи), та інформацію про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

05.09.2013

2.5. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та вжити заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків різними формами навчання.

Упродовж 2013/2014 навчального року

2.6. Тримати під контролем організацію та проведення у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах звітування керівників про виконану за рік роботу на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів з обов’язковим оприлюдненням фінансових звітів на відповідних веб-сайтах.

Червень – серпень 2013 року

2.7.Узагальнити матеріали про звітування керівників навчальних закладів міста.

До 07.09.2013

3.Начальнику служби з охорони праці Михальчук В.А. забезпечити контроль за виконанням заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів міста до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов.

До 16.08.2013

4. Головному спеціалісту шкіл відділу освіти Овдієнко О.М., завідувачу методичним кабінетом відділу освіти Сєдих Т.М., директору Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Коротич І.В. спільно з Радою керівників навчальних закладів м. Чугуєва (Бражник В.В.) провести підготовку міської серпневої конференції педагогічних працівників за темою «Про підсумки розвитку освіти міста у 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014навчальний рік», у ході якої обговорити стан готовності навчальних закладів до нового навчального року і впровадження державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, а також питання, напрацьовані під час проведення Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа», і вжити заходів для вирішення можливих проблем.

До 29.08.2013

5. Провідному спеціалісту відділу освіти Овсянніковій К.М.:

5.1. Взяти під контроль роботу керівників загальноосвітніх навчальних закладів з аналізу працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-х,             11-х  класів загальноосвітніх навчальних закладів.

До 05.09.2013

5.2. Взяти під контроль організацію та проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня знань.

01.09.2013

6. Завідувачу методичним кабінетом відділу освіти Сєдих Т.М.:

6.1. Ознайомити педагогічні колективи навчальних закладів з аналітичними матеріалами про результати викладання навчальних дисциплін протягом 2012/2013 навчального року.

До 30.08.2013

6.2. Довести до відома педагогічних колективів навчальних закладів інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України, інші науково-методичні матеріали щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу у 2013/2014 навчальному році.

До 30.08.2013

6.3. Ужити заходів щодо своєчасної передплати дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами офіційних видань Міністерства освіти і науки України: «Інформаційного збірника та коментарів Міністерства освіти і науки України» та газети «Освіта України», фахових періодичних видань.

Протягом 2013/2014 навчального року

6.4. Узагальнити пропозиції за результатами проведених серпневої конференції педагогічних працівників.

До 31.08.2013

6.5. Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Упродовж 2013/2014 навчального року

7. Провідному спеціалісту по кадрам відділу освіти Баришевій Н.В.  тримати на контролі комплектування дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками.

До 23.08.2013

8. Методисту методичного кабінету відділу освіти Єрмоловій О.В.:

8.1. Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити невідкладних заходів щодо стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного віку

до різних форм здобуття дошкільної освіти.

До 25.09.2013

8.2.Забезпечити своєчасний і в повному обсязі облік дітей дошкільного віку відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007
№ 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільною освітою» із проведенням аналізу стану охоплення різними формами дошкільної освіти дітей.

До 25.09.2013

8.3.Ужити заходів для оперативної доставки підручників до загальноосвітніх навчальних закладів.

Липень-серпень 2013 року

9.Організатору групи з організації дитячого харчування Запорізькій О.І. забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та дітей пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Упродовж 2013/2014 навчального року

 

10. З метою забезпечення виконання законодавства України і бюджетного процесу при формуванні бюджету на 2014 рік, економісту відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради Яків’юк Т.А.:

10.1.Взяти під контроль затвердження додаткових штатних одиниць на 2013/2014 навчальний рік у штатних розписах навчальних закладів, що зверх межі загальнодержавних нормативів.

До 20.08.2013

10.2.Забезпечити контроль за формуванням мережі навчальних закладів на 2013/2014 навчальний рік.

До 05.09.2013

10.3.Підготувати проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження мережі навчальних закладів м. Чугуєва на 2013/2014 навчальний рік».

До 05.09.2013

10.4.Проаналізувати штатні розписи навчальних закладів станом на 01.09.2013 та забезпечити їх погодження начальником відділу освіти.

До 01.11.2013

10.5. Забезпечити складання бюджетних запитів по галузі «Освіта» та «Фізична культура і спорт» на 2013 рік.

До 01.11.2013

11.Керівникам навчальних закладів:

11.1.Забезпечити контроль за формуванням мережі навчальних закладів на 2013/2014 навчальний рік.

11.2.Завершити організований набір учнів до 1-х та 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечити раціональне комплектування мережі інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, заборонити набір учнів до класів з перевищенням їх наповнюваності більше 30 учнів.

До 31.08.2013

11.3.Забезпечити середній показник наповнюваності класів у 2013/2014 навчальному році по загальноосвітніх навчальних закладах не нижче рівня 2012/2013 навчального року.

До 31.08.2013

11.4.Організувати та провести у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах роботу щодо звітування керівників про підсумки діяльності за рік, у тому числі про витрачання коштів, що надійшли на рахунки фондів сприяння розвитку навчальних закладів, на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад навчальних закладів з обов’язковим оприлюдненням фінансових звітів на відповідних веб-сайтах.

До 30.08.2013

11.5.Ужити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів до початку 2013/2014 навчального року, забезпечення належного стану безпеки життєдіяльності учнів та вихованців.

До 16.08.2013

 11.6.Завершити підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років, вжити заходів до виконання програм з енергозбереження.

До 01.10.2013

11.7.Забезпечити підпорядковані навчальні заклади у повному обсязі педагогічними працівниками та ліквідувати наявні вакантні посади. Здійснити раціональний розподіл педагогічного навантаження згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогів.

До 25.08.2013

11.8.Організувати та провести серпневі педагогічні наради працівників навчальних закладів.

30.08.2013

11.9.Проаналізувати досягнення та проблеми розвитку навчального закладу у 2012/2013 навчальному році і визначити пріоритетні завдання на 2013/2014 навчальний рік. Надіслати до Відділу освіти (Овдієнко О.М.) узагальнені пропозиції за результатами проведених педагогічних заходів.

31.08.2013

11.10.Вжити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов для навчання та виховання учнів у навчальних закладах міста, приділити особливу увагу організації навчання учнів перших класів.

До 31.08.2013

11.11.Забезпечити спільно з відповідними органами охорони здоров’я своєчасне проведення медичних оглядів вихованців, учнів та працівників навчальних закладів.

До 01.09.2013

11.12.Забезпечити достовірність  та актуальність інформації баз даних Програмного комплексу «ІСУО-2013» на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення упродовж навчального року.

До 31.08.2013

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.13.Сформувати мережу допрофільних 8-9-х класів та профільних 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з урахуванням матеріально-технічного, педагогічного забезпечення і побажань учнів та їхніх батьків.

До 01.09.2013

11.14.Взяти під контроль роботу щодо аналізу працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

До 10.09.2013

11.15.Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості.

01.09.2013

11.16.Забезпечити комплектування мережі гуртків (груп) позашкільних навчальних закладів. (100% залучення дітей девіантної поведінки).

До 15.09.2013

11.17.Провести заходи щодо забезпечення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів офіційними та фаховими виданнями.

До 01.09.2013

11.18.Вжити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти.

До 25.09.2013

11.19.Забезпечити контроль за отриманням Державних актів на право постійного користування земельною ділянкою.

До 25.12.2013

11.20.Попередити керівників навчальних закладів про відповідальність за недотримання норм законодавства України та порушення бюджетної дисципліни.

Терміново

11.21.Встановити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять у загальноосвітніх навчальних закладах та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.22.Забезпечити якісну підготовку учнів випускних класів старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.23.Забезпечити дотримання структури 2013/2014 навчального року відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

Згідно з термінами

11.24.Забезпечити умови для реалізації конституційного права на безперешкодний доступ до загальноосвітніх навчальних закладів для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти за індивідуальною та екстернатною формами навчання відповідно до нормативних вимог.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.25.Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та охопити усіх дітей шкільного віку обов’язковою базовою та повною загальною середньою освітою за різними формами.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.26.Забезпечити своєчасний і в повному обсязі облік дітей дошкільного віку відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільною освітою» з проведенням аналізу стану охоплення різними формами дітей дошкільною освітою.

До 25.09.2013

11.27.Продовжити запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою шляхом створення груп короткотривалого перебування при дошкільних навчальних закладах, організувати соціально-педагогічний патронат сім’ї.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.28.Забезпечити безумовне дотримання часу початку занять не раніше 8-ої години, тривалості уроків відповідно до віку дітей, перерв не менше 10 хвилин, великої – 20 (після другого або третього уроку), перерв між основними уроками та факультативами.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.29.При складанні навчальних розкладів:

11.29.1.Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій понад гранично допустиме навчальне навантаження.

11.29.2.Забезпечити оптимальне співвідношення навчального навантаження упродовж тижня, а також правильне чергування упродовж дня, тижня предметів природничо-математичного, гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я та фізичної культури.

11.29.3.Заборонити спарені уроки для учнів 5-9-х класів, окрім часу, що відведений для проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, уроків трудового навчання.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.30.Не допускати заборони перебування учнів на відкритому повітрі під час перерв, у т.ч. шляхом закривання вхідних дверей.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.31.Забезпечити регулярне проведення ранкової зарядки перед початком навчальних занять, фізкультхвилинок та гімнастики для очей під час проведення уроків з метою профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.32.Не допускати перевантаження учнів, встановити дієвий контроль за обсягом домашніх завдань учням відповідно до їх віку, неприпустимістю домашніх завдань учням перших класів.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.33.Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Упродовж 2013/2014 навчального року

11.34.Надати до відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради:

11.34.1.Інформацію щодо підсумків проведення щорічного звітування керівників навчальних закладів усіх типів про роботу в 2012/2013 навчальному році із зазначенням пропозицій батьківської громадськості щодо удосконалення діяльності навчальних закладів.

До 05.09.2013

11.34.2.Попередню інформацію про організацію і проведення медичних оглядів учнів та педагогічних працівників до початку навчального року.

До 25.08.2013

11.34.3.Графіки проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста урочистих заходів з нагоди Дня знань в електронному та паперовому варіантах за встановленою формою.

До 15.08.2013

11.34.4.Оперативну інформацію про організований початок 2013/2014 навчального року.

02.09.2012   до 09.15

11.34.5.Тарифікаційні списки працівників навчальних закладів міста.

До 15.09. 2013

11.34.6.Бюджетні пропозиції на утримання навчальних закладів у 2013 році по галузі «Освіта» та «Фізична культура та спорт».

До 05.08.2013

11.34.7.«Інформацію про кількість дітей, які приступили і не приступили до занять 1 вересня 2013/2014 навчального року в навчальних закладах» (з контингенту учнів школи) з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

До 02.09.2013

11.34.8.Інформацію щодо руху учнів навчальних закладів усіх типів і форм власності упродовж літа 2013 року та кількісний склад на початок 2013/2014 навчального року (за встановленою формою).

До 05.09.2013

11.34.9.Показники шкільної мережі на 2013/2014 навчальний рік для підготовки рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

До 05.09.2013

11.34.10.Інформацію щодо організації допрофільного і профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році (за напрямами і профілями навчання, окремо 8, 9, 10, 11-ті класи).

До 10.09.2013

11.34.11.Звіти на початок навчального року всіх встановлених форм.

За окремим графіком

12. Головному бухгалтеру Централізованої бухгалтерії  відділу освіти Степановій Л.І. здійснювати фінансування робочих навчальних планів навчальних закладів у межах фонду заробітної плати, затвердженого по галузі «Освіта» на 2013 рік.

13.Міській   психолого-медико-педагогічній консультації Коваль І.О.:

13.1. Скласти списки дітей і підлітків шкільного віку згідно з п.7 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

До 17.08.2013

13.2. Передати списки дітей і підлітків шкільного віку до  відділу освіти.

До 20.08.2013

 

14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти                                                 М.В.ПРОЦЕНКО

 

 

З наказом від31.07.2013 № 341 ознайомлені:

 

Овдієнко Олена Миколаївна

Овсяннікова Катерина Миколаївна

Баришева Надія Володимирівна

Нікітіна Ярослава Володимирівна

Сєдих Тетяна Михайлівна

Єрмолова Олена Володимирівна

Лізогубова Надія Олександрівна

Запорізька Ольга Іванівна

Степанова Людмила Іванівна

Зубко Олександр Сергійович

Михальчук Вікторія Анатоліївна

Турчинов Євген Іванович

 

 

 

Салівон Наталія Володимирівна

 

 

Маліцька Олена Анатоліївна

 

 

Бондар Людмила Іванівна

 

 

Бражник Валентина Василівна

 

 

Єрошенко Юлія Павлівна

 

 

Маланіна Людмила Володимирівна

 

 

Висоцький Микола Ілліч

 

     

Малько Ольга Антонівна

 

Структура 2012\2013   навчального року

 

Витяг з листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від  23.05.2012  1/9-399

 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту”  2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24  травня.

 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

· осінні з 29 жовтня  по 4 листопада,

· зимові з 29 грудня по 13 січня,

· весняні з 25 по 31 березня.

 

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних    екскурсій у 1-4 класах  (27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (27 травня – 7 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13-21 травня), основної  (28 травня – 11 червня) і старшої (27-31 травня) школи.